NO EN

Nye tanker

 

Hos Stadyard nyter vi godt av en arbeidsstokk som er sammensatt av erfarne folk med lang fartstid i bransjen som kan videregi sin kunnskap til den yngre generasjon. Samtidig er vi opptatt av å ha kunnskap og nye tanker i fokus, noe de yngre arbeidstakere er gode til å bidra med.

Stadyard benytter seg av et stort kompetansemiljø på nordvestlandet som representerer kjernen til utvikling og innovasjon i den maritime næringen i Norge. Dette miljøet bidrar til at Stadyard kan løse store og komplekse oppgaver med tilgang til den ypperste kompetansen i bransjen.

Hos Stadyard tilbyr vi hele spekteret av tjenester som kreves for å gjennomføre prosjekter innen nybygg, ombygging, reparasjon og vedlikehold. Dermed sparer vi tid og ressurser for våre kunder.

Representativt for nye tanker er også Stadyards engasjement som medeier i verdens første konsept innen utvikling av bølgekraft. Havkraft AS er p.t. i sluttfasen av utvikling av en prototype til testing av omforming av bølgekraft til energi.