NO EN

Samfunnsbygger

 

Blaalid har vært og er fortsatt som Stadyard en betydelig arbeidsplass for folk i Vågsøy, noe som igjen sier noe om røtter og tilknytning til lokalsamfunnet som har gått i arv i generasjoner. I flere familier jobber både tredje og fjerde generasjon fortsatt hos Stadyard.

Blaalid har også fungert som støttespiller for lokalmiljøet som stor bidragsyter for prosjekter i nærmiljøet. Parker, idrettsanlegg og den lokale fotballklubb Tornado har alle nydt godt av det samfunnsengasjement som Blaalid har utvist. Som hovedsponsor for Tornado har alle gutter og jenter i en lang årrekke vært på banen med Blaalids logo på brystet. Stadyard vil føre dette engasjementet videre i årene fremover.